top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: ARMAK İTH.İHR.İNŞ.LTD.ŞTİ.

Folkart Towers A Kule Adalet Mah. Manas Bulv. No:47/B K:26 D:2601 Bayraklı ,  İZMİR

Ticaret Sicil No: 39245-5

E-posta: info@makbaby.com

 

ALICI: Müşteri

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.makbaby.com web sitesinden (bundan sonra kısaca " makbaby.com " olarak anılacaktır) elektronik ortamda sipariş verdiği, ürün üzerinde yazılı açıklanan nitelikleri haiz ve sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Alıcı, aşağıda belirtilen satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. makbaby.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL

3.1. Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli makbaby.com internet adresinde yayınlanan hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir. Malın Adı: Ebadında Malın Adedi: Satış Bedeli:

3.2. Ödeme Şekli:

3.3. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Fatura Adresi

MADDE 4 - SÖZLEŞME TARİHİ Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından sistemde siparişin onaylanma tarihinde kabul edilmiş sayılacak ve bir nüshası Alıcının yukarıda 1. maddede belirtilen adresine mail olarak gönderilecektir. Alıcı bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmek ve sistemde siparişini onaylamak suretiyle adres, fatura adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur .

MADDE 5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ Mal/hizmet, aksi yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcının yukarıda 1. maddede yazılı olan adresinde Alıcıya teslim edilecektir. Alıcı, "Teslimat Bilgileri " ve "Alıcı" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğinin kabulünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

6.1. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Teslimat adresinde ödemeli gönderi kabul edilmemektedir. Satıcı, web sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; hazır ürünlerde stokun müsait olması, baskılı ürünlerde üretim süresine bağlı olarak ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

6.2. Sipariş, Alıcının ödeme bilgisi hakkında onay geldikten ve eğer Alıcı kendi çalışmasını yüklemişse gönderilen çalışmanın baskıya uygunluğu konusunda elektronik ortamda onay alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır. Cumartesi/pazar günleri verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden pazartesi günü verilmiş kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan siparişler ise ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk iş günü alınmış kabul edilir.

6.3. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

MADDE 7- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: MAL/HİZMETIN TESLİMATI

7.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.2. Mal/hizmetin teslimi yurt içinde alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebini siparişini onaylamadan önce elektronik ortamda gerekli değişikliği yaparak Satıcıya teslimat adresini bildirmiş ve onaylamış sayılır.

7.3. Alıcının teslim öncesi malı muayene sorumluluğu vardır. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için; alıcı tarafından mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda gerekli teyidinin yapılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır.

MADDE 8- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Kargo firmasından kaynaklanan gecikme, hasar, zayi ve sair aksaklıklardan dolayı makbaby.com ve satıcı sorumlu değildir.

8.2. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve buna ilişkin kargo görevlisine tutanak tutturarak iade edecektir. Aksi takdirde Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir.

8.3. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir. Aksi takdirde, alıcı işbu sebepsiz zenginleşme dolayısıyla, Satıcı nezdinde doğan tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 9- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1. Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder.

9.2. Satıcı, sözleşme konusu ürünün tedarik edilememesi veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse , haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebileceği gibi bedel iadesi yoluna da gidebilir.

9.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 9.4. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE 10 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli makbaby.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı, kendi ürünü üzerinde ya da makbaby.com sitesinde yer almayan herhangi bir bilgi ya da beyandan sorumlu tutulamaz.


MADDE 11- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu Satıcı tarafından mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12- VADELİ FİYAT Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu Alıcıya mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- FAİZ Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30 dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.madde hükmünce sorumludur.

MADDE 14- PEŞİNAT TUTARI Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 15- ÖDEME PLANI Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 16- CAYMA HAKKI Alıcının işbu sözleşmede istisna olarak belirtilen haller dışında teslimden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı mal/hizmeti kesinlikle kullanılmamalıdır ve ürün ambalajlarında zedelenme dahi bulunmamalıdır. Fatura satıcıya iade edilmelidir. Satıcı, cayma beyanının ve cayma beyanına konu ürünün ve faturasının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmeti tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

İade işleminin yapılabilmesi için siparişiniz ile birlikte gelen faturanın arka yüzünde bulunan iade formunun eksiksiz olarak doldurularak Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo  ile aşağıdaki adrese ‘Karşı Ödemeli’ olarak göndermeniz gerekmektedir.

ARMAK İTH.İHR.İNŞ.LTD.ŞTİ.

Folkart Towers A Kule Adalet Mah. Manas Bulv. No:47/B K:26 D:2601 Bayraklı ,  İZMİR

 

MADDE 17 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

17.1. Basılı ürünler ile Alıcı'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen sair tüm mal/hizmetler ile, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetlerdir. Bu şekilde Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz ve bedel iadesi talep edilemez.

17.2. Baskılı ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, grafik düzenleme vs.) ücretler kesilerek tutar Alıcıya iade edilecektir.

17.3. Ayrıca, Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. a) Her Türlü Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü b) Her türlü yazılım ve programlar, kitap c) DVD, VCD, CD ve kasetler d) Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) e) Hijyen hassasiyeti grubuna giren ürünler

MADDE 18- GENEL HÜKÜMLER

18.1. Alıcı, makbaby.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

18.2. Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

18.3. Alıcı, Satıcı tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda Alıcı, Satıcı tarafından kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Alıcıdan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü bilgilendirmeyi gönderilebileceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 19- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 20 - YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 21 - TEBLİGAT ADRESLERİ makbaby.com üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine makbaby.com üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın makbaby.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 22- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Satıcı ve makbaby.com, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik makbaby.com veya üyelerin email adreslerine bildirilecektir.

MADDE 23- MÜCBİR SEBEP Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Alıcınin göndermiş olduğu siparişin uygunluğu konusunda bilgi istendiğinde gönderilecek bilgiyi kontrol etmek Alıcının sorumluluğundadır. Alıcının geri bildirim yapmadığı taktirde yaşanacak olan gecikmeden satıcı  ve makbaby.com sorumlu değildir. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, satıcı  ve makbaby.com’un işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştirilememesi durumunda kendilerinden her hangi bir ad ve şartla tazminat talep edilemeyecektir. İşbu sözleşme, Alıcı tarafından üye olma işlemi sırasında onaylandığı andan itibaren geçerlilik kazanır.

bottom of page