top of page

Bebeğim Büyürken Bölüm 3: "18-24 Ay"

Konuşmanın Anlaşılamaması


Ne kadar baskı uygularsanız, konuşma konusunda o kadar kaygılı olacaktır. Bu çeşit bir kaygı özgüven kaybına ve bazı vakalarda kekelemeye sebep olabilir.


Bu aşamada hatalı ve her zaman çok sempatik telaffuz istisnadan çok kuraldır. Çok az çocuk, kelime haznesi epey geniş olanlar bile, 2. yılın ortasında anlaşılır bir şekilde konuşabilir. Sıklıkla anne babaları ve düzenli olarak onlarla zaman geçiren bakıcılar dışında kimse ne dediklerini anlamaz. Çocuk 3 yaşına gelmeden insanların çoğunluğunun söylediklerinin bir çoğunu anlamasını beklememelisiniz. Bunun sebebi çocukların çoğunun bu yaşta sessiz harflerin pek çoğunu söylemek için gerekli dil ve dudak hareketlerini henüz yapamamalarıdır. Bu paragrafı dilinizi veya dudaklarınızı kullanmadan okumaya çalışın, çocuğunuzun ne yaşadığını anlayacaksınız. Küçük çocuklar belirli bir sesi çıkaramadıkları zaman yerine çıkarıbildikleri bir ses koyarlar “b” ile sorunu olan fakat rahatça “g” diyebilen çocuk babasına “gaga” diyebilir. Başkaları “hoş” için “foş” güzel için “düzel” “merhaba” için “melaba” diyebilir. Sessiz harflerin birleşmesi sonucu ses düşmeleri de sorun olabilir; “çiçek”, “çek”, “bıçak”, “çak”, “elma”, “ema” olabilir.


Bazı çocuklar bazı sessiz harfleri yanlış telaffuz etmeye ve diğerlerine karıştırmaya 4. yıl içinde de devam edebilir; bazıları ise, bütün sesleri, anaokulu çağına veya 1. sınıfa kadar yerli yerine oturtamaz.


Konuşması ne kadar hatalı olursa olsun çocuğunuzun iletişim kurma çabalarını ayıplamak yerine destekleyin. “Seni seviyorum” dediği zaman “Ben de seni seviyorum” diyerek cevap verebilirsiniz. Ancak kelimeyi doğru şekilde tekrarlatmaya çalışmayın. Ne kadar baskı uygularsanız, konuşma konusunda o kadar kaygılı olacaktır. Bu çeşit bir kaygı özgüven kaybına ve bazı vakalarda kekelemeye sebep olabilir.


EN


18-24 MONTH:


Incomprehensible Speech

The more you put pressure on your baby about the speech, the more anxious it will be. This kind of anxiety may cause loss of self-esteem and stuttering in some cases.


At this stage it is the rule that is wrong and always very sympathetic pronunciation except the exception. Few children, even those with a lot of vocabulary, can speak clearly in the middle of the second year. Often they do not understand what they say except their parents and caregivers who regularly spend time with them. You should not expect the majority of people to understand many of what they say before the child reaches the age of 3 years. The reason for this is that most children do not yet have the language and lip movements needed to say so many consonant at this age. Try to read this paragraph without using your lips or tounge, you will understand what your child is experiencing. When young children cannot make a certain sound, they put a voice that they can take .


Some children may continue to mislead some silent letters and confuse them to others within the 4th year; some of them cannot place all the sounds in the place until the kindergarten age or 1st grade.


No matter how inaccurate her/his speech is, support your child's communication efforts instead of condemning them. When you say I love you she/he can reply by saying I love you. However, do not try to repeat the word correctly. The more you put pressure on your baby about the speech, the more anxious it will be. This kind of anxiety may cause loss of self-esteem and stuttering in some cases.1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page