top of page

Bebeğim Büyürken Bölüm:1 "6-9 Ay"

Bir Süper Bebek Büyütmek


Zaten yoğun bir program varken, buna öğrenilmesi gereken yeni maddeler eklemek, gelişimin bazı aşamalarının ihmal edilmesine yol açabilir.


Bebeklerin yaşamın ilk yılında öğrenmeleri gereken bir çok şey vardır. Bu yoğun on iki ay boyunca, diğer insanlarla olan bağın, güvenin ve nesnelerin sürekliliği kavramının (“Annem sandalyenin arkasına saklandığında onu göremesem de orada olduğunu biliyorum”) öğrenilmesi gerekmektedir. Ayrıca vücutlarını ( oturmak, ayakta durmak, yürümek); ellerini (nesneleri ellerine almaları ve düşürmeleri) ve akıllarını (ulaşılamayan raftan oyuncağın nasıl alınacağı gibi problemlerin çözülmesi); yüzlerce kelimenin anlamını ve dilleri, dudakları ve gırtlaklarını kullanarak bunların nasıl telaffuz edileceğini ve kendilerinin kim olduğu hakkında bazı şeyleri de ( “Ben nasıl bir insanım, neleri severim, neleri sevmem, beni üzen ya da sevindiren şeyler nelerdir?”) öğrenmek durumundadırlar. Zaten bu kadar yoğun bir program varken, buna öğrenilmesi gereken yeni maddeler eklemek, gelişimin bazı aşamalarının ihmal edilmesine yol açabilir.

Bir süper bebek yaratmanın çekiciliğine kapılan anne babalar şu soruları kendilerine sormalıdırlar:

Amacım nedir?: Çocuğumun diğerlerinden daha üstün hissetmesini mi sağlamak? ( Böyle bir duygunun ona ileriki yaşamında yararı olacak mı?) eğitime erken başlamasını mı sağlamak? Yüksekokula küçük bir çocuk olarak devam etmenin duygusal etkileri ve psikolojik sonuçları nelerdir?

Bebekler ve çocuklarla rahat mıyım?: Bebeklerinin düzeyine inemeyen bazı kişiler çocuklarını mümkün olduğunca kendi düzeylerine çıkarmaya çalışırlar. Fakat bebeklerin bebekliğe ihtiyacı vardır ve size doğru sürüklenmektense onlarla bulundukları yerde karşılaşmanız daha doğru olabilir.

Bir süper bebek yaratma kararı alan anne babalar bile bebekliğin basit problemlerinde bol bol uyarı ve yardım sağlayarak; onu çeşitli ortamlarla karşılaştırarak ( dükkanlar, parklar, müzeler, benzin istasyonları ve diğerleri); gördükleri insanlar hakkında konuşarak ( “bu hanım çok yaşlı”, “bu adam oturmak zorunda çünkü bacağında ufu var”, “şu çocuklar okula gidiyor”) ve cihazların nasıl çalıştığını (“Görüyorsun, musluğu açıyorum ve su akmaya başlıyor”) ve neye yaradıklarını ( “Bu bir sandalye, sandalye oturmak içindir”) ve aralarındaki farkları ( “Atın kuyruğu uzun koyununki ise kısa”) tarif ederek maksimum potansiyellerine kendileri için uygun olan hızda erişen müthiş çocuklar büyütebilirler.

Öğrenme –bu top oyunu da olsa bir harf de olsa- her zaman eğlenceli olmalıdır. Eğer sürekli bazı hedeflere ulaşmaya çalışırsanız öğrenmek ikiniz için de çok zevkli olmayacaktır. Bebeğinizin sizi yönlendirmesine izin verin, bırakın hızı o ayarlasın, eğer küçük öğrenciniz sıkılır veya mutsuz olursa vites küçültmeyi deneyin.

Çocuklar kendileri için – aileleri için değil- önemli olan şeyleri öğrenerek kendilerine olan güvenlerini arttırırlar. Eğer anemin veya babamın yapmamı istediği şey benim yapmayı istediğim şeyden daha önemli şeklinde bir mesaj alırlarsa özsaygıları zedelenir. Anne ve babanın beklentilerine ulaşma sırasında ister istemez hatalar olur. Uzun vadede çocukların bebekliklerinde okumayı veya piyano çalmayı öğrenmesinden daha önemli olan kendilerini sevmeyi ve saymayı öğrenmeleridir.


EN


6-9 Months

Raising a Super Baby


Adding new substances while there is already an intensive program that need to be learned can lead to neglect of some stages of development.


There are many things that babies need to learn in the first year of life. During this intensive twelve months, it is necessary to learn the concept of bond, trust and continuity of objects with other people.

I know my mother was there even though I couldn't see her when she hid.

Also their bodies (sit, stand, walk); hands (to take objects and drop them) and their minds (how to solve problems such as how to get the toy from the shelf that cannot be reached); they have to learn the meaning of hundreds of words, how to pronounce them using their lips and throats, and some things about who they are ( What am I like, what I love, what I don't like, what makes me sad or happy?). Adding new substances that need to be learned while already having such an intensive program can lead to neglect of some stages of development.

Parents who are attracted to the creation of a superbaby should ask themselves the following questions:

What is my goal ?: Make my child feel superior to others? Is it possible that such an emotion will benefit her further in the future? What are the emotional effects and psychological implications of attending college as a small child?

Do I feel comfortable with babies and children? Some people who cannot reach their babies' level try to raise their children to their level as much as possible. But babies need to be infant and it may be more appropriate to meet them in the place where they are.

Even parents who have decided to create a superbaby provide ample warning and assistance in simple problems of infancy; comparing it to various settings (shops, parks, museums, gas stations and others); talking about the people they see (”this lady is too old m, orum this guy has to sit because he has a horizon in his leg tı, ın those kids are going to school”) and how the devices work (ında You see, I'm opening the tap and the water starts to flow “) and what they do ( By describing the differences between them (en This is a chair, a chair to sit kendileri) and the differences between them (”The horse's tail is long and short sheep”), they can grow up to the great potential of reaching their maximum potential at the speed suitable for them.

Learning - even if it is a letter - should always be fun. If you try to reach some goals constantly, learning will not be very enjoyable for both of you. Allow your baby to guide you, let it set the speed, if your little student is bored or unhappy, try shifting down.

Children learn for themselves what is important - not for their families - but also for themselves. If anemia or my father wants to do something more important than what I want to do, their self-respect will be damaged. Inevitably, there are mistakes in reaching the expectations of parents. In the long run, children learn to love and count themselves, which is more important than learning to play or play the piano in their infancy.4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page