top of page

Bebeğim Büyürken Bölüm :1 "9-12 Ay"

Henüz Yürüyemiyor


Erken ya da geç yürüme, bebeğin zekâsıyla ilgili bir gösterge değildir.


Farklı çalışmalar ortalama yürüme yaşını 13-15 ay arasında vermektedir. Çoğu çocuk ilk yaş gününden sonra yürür. İlk adımın 9.ayda, 15.ayda veya sonra atılmış olması bebeğin zekası ile ilgili bir gösterge değildir.

Kötü beslenme ve kötü çevre de yürümeyi geciktirebilir. Mesela annesinin ellerini ilk bırakışında kötü bir düşüş negatif bir etki olabilir. Böyle bir durumda bebek tamamen toparlanmadan yeni bir deneme yapılmamalıdır. Ailesi tarafından çok zorlanan ve her gün egzersiz yaptırılan bir çocuk isyan edebilir. Ve kendi başına bırakılsa daha erken yürüyebilecekken bu iş gecikir.

Sürekli olarak oyun havuzunda oturtulan, pusette oturan bu yüzden bacak kaslarına gelişme şansı verilmeyen bir bebeğin de yürümesi gecikir, tabi diğer yönleri de. Ona ayağa kalkması, tutunarak ilerlemesi için zaman ve uygun ortam hazırlayın. Tehlikeli eşyaları uzaklaştırın, kayganlığı engelleyin ve koltukları yakın koyun böylece güvenle birinden diğerine tutunarak ilerleyebilsin. Yere basarken ayak parmaklarından da yardım aldığı için çıplak ayakla daha kolay yürür. İlk adımını atan bir bebek için çoraplar çok kaygan, ayakkabılar çok sert ve ağırdır.


EN


9-12 Months

Can't walk yet


Early or late walking is not an indicator of the intelligence of the baby.


Different studies give the mean walking age between 13-15 months. Most children walks after their first birthday. The fact that the first step was taken at the 9th, 15th or later is not an indication of the intelligence of the baby.

Poor nutrition and poor environment can also delay walking. For example, a bad decline may be a negative effect when the mother leaves her hands first. In such a case, a new trial should not be done before the baby is fully recovered. A child forced by his family and exercised every day may rebel.

Letting your baby sit in the game pool or on the pusette so long will not give the chance to develop to the leg muscles and causes delay. Give him/her a suitable environment and enough time for to stand up and move forward.Remove dangerous goods, prevent slippage and place the seats close so that they can safely move from one to the other. As he presses his toes, he can walk more easily with bare feet. For a baby who takes the first step, the socks are very slippery, the shoes are very hard and heavy.6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page