top of page

Bebeğim Büyürken Bölüm:2 "9-12 Ay"

Bebeğiniz yavaş mı gelişiyor?


Motor hareketlerin gelişme hızının zekâ ile ilgisi yoktur.


Her bebeğin gelişimi esas olarak sinir sistemi gelişimi hızını etkileyen genlerle belli olur. Oturma, ayağa kalkma, yürüme, gülme ve belli yaşta belli kelimeler söyleme önceden programlanmıştır. Bebeklerin çok az bir kısmında bunların tümü olması beklenen zamanda görülür; çoğunda daha hızlı, bir kısmında da daha yavaştır. Örneğin bir bebek çok erken gülüp, konuşabilir fakat bir yaş civarına kadar oturmayabilir. Bir başkası 8 aylık yürüyebilir fakat bir yaşında bile küçük şeyleri tutamayabilir. Motor hareketlerin gelişme hızının zekâ ile ilgisi yoktur.

Birçok şeyi diğer çocuklardan geç yapsa da, gelişim normal sınırlar dahilinde basamak basamak ilerliyorsa genelde önemsenecek bir şey yoktur. Gelişme diğer çocuklara göre oldukça yavaş ise, bir doktorun görmesinde fayda vardır. Çoğu zaman böyle bir görüşme aileyi rahatlatır. Bazı çocuklar yavaş gelişseler de, tamamen normaldir.


EN


9-12 MONTH


Is your baby developing slow?


The speed of development of motor movements has nothing to do with intelligence.


The development of each baby is mainly determined by genes that affect the rate of development of the nervous system. Sitting, standing up, walking, laughing and saying certain words at a certain age are pre-programmed. In a very small proportion of babies, they are all expected to occur; it is faster in most, and slower in some. For example, a baby can laugh and talk very early, but may not sit until around an age. Another person can walk for 8 months, but even at the age of one she/he may not be able to keep small things. The speed of development of motor movements has nothing to do with intelligence.

Although many things are late for other children, if there is a gradual development within normal limits, there is usually nothing to be considered. If the development is rather slow compared to other children, it is useful to see a doctor. Most of the time, such an interview relaxes the family. Some children are slow, but completely normal.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page