top of page

Bebeğim Büyürken Bölüm:3 "9-12 Ay"

Tuvalet Eğitimi


Yazımızdaki işaretleri bebeğinizde izlediğinizde tuvalet eğitimi çok daha kolay, başarılı, kısa süreli olur.


Bir çok hikâye dinleriz annelerimizden; bunlara göre bundan 30 sene önce her çocuk ilk doğum gününe gelmeden ya da biraz sonra tamamen tuvalet alışkanlığını kazanmıştır. Fakat eğitilen bebekler değil anneleridir. Büyük tuvaletin kontrolünü sağlamak kolaydır. Özellikle her sabah kahvaltı ertesi tuvaletini yapan düzenli bebeklerde veya büyük tuvalet öncesi belirgin işaretler (mesela çömelmek) veren bebeklerde bu eğitim daha kolaydır. Asıl zor olan idrar kontrolüdür. Tabii bazı çocuklar bezlerini ıslatmadan önce ağlarlar; bu anı yakalayabilmek küçük bir zaferdir. Çünkü işbirliği sağlamak zordur ve çocuk ne yaptığının farkında değildir. Olaylar refleks olarak gelişmektedir. Bu denemeler çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır, kontrol kazandığını sandığınız bebek aniden altına kaçırır

Aşağıdaki işaretleri bebeğinizde izlediğinizde tuvalet eğitimi çok daha kolay, başarılı, kısa süreli olur. Bebeğiniz büyük tuvaletinin bilincine varmalı (bağırsak hareketlerinin, tuvalet yaptığının), 2-3 saat altını ıslatmadan durmalı, tuvalet için kendi başına giyinip soyunmalı, kuralları anlayabilmeli ve onlara uyabilmelidir. Tabii lazımlık için hazır olmaması onunla tanışamayacağı anlamına gelmez:

Ne Yaptığını Bilmesini Sağlayın: Çoğunlukla bebeğin bağırsak hareketlerinin başladığı çok kolay anlaşılır; çömelir, kendini sıkar, oynamayı bırakır, kızarır. Bebeği bu durumda yakaladığınızda ona ne yaptığını anlatmaya çalışın fakat bunu tarif etmek için her defasında aynı kelimeyi kullanın. Sonra onu temizlerken kirli bezi ona da gösterin. Görsel olarak çocuğun idrar yapacağını anlamak imkânsızdır. Banyoda çıplakken, altını değiştirirken idrar yaparsa ne yaptığına dikkat çekin yine her defasında aynı kelimeyi kullanın. Islak bezini değiştirirken bezin neden ıslak olduğunu ona anlatın.

Sizin Ne Yaptığınızı Görmesini Sağlayın: Çocuklar mükemmel taklitçilerdir. Bu durumda siz tuvaletteyken onu dışarı atmak yerine içeri davet edin, bir yandan da yaptıklarınızı ona canlı olarak anlatın. Eğer daha büyük bir çocuğunuz varsa ve seyirciden sıkılmıyorsa onu da bu işe dahil edebilirsiniz. Bebeğinize anne, baba, ağabey, ablaların lazımlığa gittiklerini, onun da büyüyünce gideceğini söyleyin. Eğer sesten korkmuyorsa sifonu ona çektirin ve her şeyin su ile gidişini birlikte izleyin. Eğer kendi başına tuvalete oturmaya hevesli görünüyorsa ona bir lazımlık alın ve denemesini sağlayın. Fakat onu yalnız bırakmayın, sıkılınca da kaldırın. Böylece kendi isteğiyle lazımlıkla tanışmış olacak ve korkmayacaktır.

Bebeğinizin Çıkardıkları İle İlgili Kendini İyi Hissetmesini Sağlayın: Her türlü eğitimde pozitif kişisel-imaj başarı için çok önemlidir. Dolayısıyla çocuğunuz tuvaletini yaptığında ondan nefret etmesini sağlayacak hareketler yapmayın. (Örneğin; “Ay, ne pis, öf!”) Bezlerini temizlerken memnuniyetsiz yüz ifadelerinden kaçınmaya çalışın

İlk yaşın sonunda çocuğunuz meraklı iken onu lazımlıkla daha yakın hale getirin. Hiçbir zaman onu lazımlığa yapmaya zorlamayın sadece onu cesaretlendirin, tamamen hazır olana dek bekleyin. Muhtemelen 2. ya da 3. doğum gününe doğru ciddi eğitim için hazır olacaktır.

Bir Küçük Not: Yeni neslin tuvalet eğitimi konusunda tembel olmasının sebeplerinden biri de hazır bez kullanımıdır. Bu mucizevî bezler o kadar emici olabilirler ki bebeklerin cildi kuru kaldığı için bezi ıslattıklarını hissetmezler. Bu nedenle de daha önceki nesillerin çocuklarında görülen ıslak bezden kurtulma çabasının aksine bezden kurtulmak konusunda hiçbir çabaları yoktur.


EN


9-12 MONTHS:

Toilet Training


When you follow the signs in our article on your baby, toilet training becomes much easier, successful, short term.


We listen to many stories from our mothers; 30 years ago, each child received a full toilet habit before or after the first birthday. But the ones trained here are not babies, but their mothers. Pooping is easy to control. This training is easier for babies who give regular signs. The real challenge is urine control. Of course, some children cry before wetting their diapers; to capture this moment is a small victory. Because collaboration is difficult and the child is not aware of what he is doing. Events are developing as reflexes. These trials often fail.

When you watch the following signs on your baby, toilet training becomes much easier, successful, short-term. Your baby should be aware of the pooping (bowel movements, toilet), should able to stay dry for 2-3 hours, and also able to self dressed and undressed for toilet, should understand the rules and be able to comply. Just because he's not ready for a potty doesn't mean he can't meet him:

Let Your Baby Know What He/she's Doing: It's very easy to understand that the baby's bowel movements begin; crouches, squeezes himself, stops playing, blushes. When you catch the baby, try to tell him what he did, but use the same word to describe it. Then show him the dirty rag when you cleanse him. It is impossible to understand visually that the child will urinate. While in the bathroom or changing the diaper he/she might urinate, draw attention to what he /she is doing and use the same word every time.

Make Sure She/He Sees What You Do: Kids are perfect imitators. In this case, while you are in the toilet, invite him in instead of throwing him out, and tell him/her what you are doing. If you have a older child and are not bored by the audience, you can also include him/her. Tell your baby that the mother, the father, the big brother, the sisters go to the potty, and that he will leave when he is older. If your baby not afraid of sound, make him/her flush the toilet and watch tohether as everything goes with water. If she/he seems eager to sit on her own on a toilet, take her/him a pot and make her try. But don't leave him/her alone, and when yshe/he’s bored, remove him/her. Thus, he/she will be introduced to toilet with his own will and will not be afraid.

Make Your Baby Feel Good about what she/he brings out: Positive personal-image in every kind of training is very important for success. So don't make any moves to make your child hate him/her when he/she does. Try to avoid dissatisfied facial expressions when cleaning his/her diapers

When your child is curious at the end of the first year, make him closer to potty. Never force him into a pot, just encourage him, but wait until he's completely ready. It will probably be ready for serious training towards the 2nd or 3rd birthday.

One Small Note: One of the reasons why the new generation is lazy about toilet training is the use of ready-made cloth. These miraculous cloths can be so absorbent that they do not feel that the babies are wetting the diaper because the skin remains dry. Therefore, it has no effort to get rid of the diaper as opposed to the effort of getting rid of the wet cloth seen in the children of previous generations.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page