top of page

Bebeğim Büyürken Bölüm:3 "Yenidoğan"

Yenidoğandaki Refleksler


Dikkat! Bebeğinizde bu refleksler yoksa bir sorun var demektir.


Aşağıdaki refleksleri bebeğinizde görmeye çalışın. Ancak gözlediğiniz yanıtın açlık ve yorgunluk gibi faktörlerden etkilenebileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Evde yaptığınızdan bu testlerden birine veya daha çoğuna beklediğiniz yanıtı alamadığınızda, sorun bebeğinizde değil sizin uyguladığınız teknikte ya da zamanlamanızda olabilir. Başka bir gün testi yineleyin ve yine yanıt alamazsanız durumu bebeğinizin doktoruna aktarın. Refleksin gerçekten olmadığının saptanması ya da ortadan kalkması gereken yaşın ilerisinde gözlenmesi daha ileri düzeyde inceleme gerektirir.

Ürkme veya Moro Refleksi: Ani ya da yüksek ses veya düşme hissi bebeğin bacaklarını, kollarını ve parmaklarını aniden germesine, geriye doğru yay gibi gerilmesine, kafasını geriye atmasına, sonra kollarını göğsüne doğru geri çekip yumruklarını sıkmasına neden olur. Süre: 4-6 ay

Babinski Refleksi: Ayak tabanı topuktan parmağa doğru hat şeklinde çizildiğinde ayak içe kıvrılır ve parmaklar yukarı kalkar. Süre: Altı ayla iki yıl arasında değişir; sonradan parmaklar içe kıvrılmaya başlar.

Emme Refleksi: Yanağına hafifçe dokunulan bebek uyaranın yönüne doğru döner, ağzını açar ve emmeye hazır hale geçer. Süre: 3-4 ay sürer; bu refleks bebek uyurken de görülebilir.

Yürüme veya Adım Atma Refleksi: Bebek koltukaltlarından desteklenmiş bir şekilde, masa veya düzgün bir yüzey üzerinde ayakta tutulduğunda sanki “adım” atacakmış gibi bir bacağını ve sonra ötekini kaldırır; bu refleks dördüncü günden sonra belirginleşir. Süre: Değişkendir fakat tipik olarak iki ay sürer. (Bu refleksin varlığı bebeğin erken yürüyeceğine işaret etmez.)

Yakalama Refleksi: Bebeğin yüzü öne bakarken, kolları küçülmüşken ve işaret parmağı avuç içine doğru sıkılmış durumdayken bebeğin eli parmağı tutacak şekilde bükülür. Yenidoğandaki tutma refleksi tüm vücut ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olabilir. Süre: 3-4 ay.

Tonik Ense Refleksi: Arka üstü yatırıldığında bebek kafasını bir tarafa yatırır, döndüğü taraftaki kol ve bacağını ileri uzatır ve karşı yöndeki uzuvlarını büker (savunma pozisyonu alır). Süre: Doğum sırasında veya sonraki iki ay içinde görülebilir, yaklaşık 6 ay içerisinde ortadan kalkar.


EN


Newborn Reflexes


Attention! If your baby does not have these reflexes, there is a problem.


Try to see the following reflexes in your baby. However, Keep in mind that your baby’s response may be affected by factors such as hunger and fatigue. If you don't get the response you expect from one or more of these tests at home, the problem may be with your technique or schedule, not with your baby. Repeat the test on another day and if you do not get a response again, talk to your baby's doctor for further examination.

Boggle or Moro Reflex: Sudden or loud sound or falling sensation causes the baby to stretch the legs, arms and fingers suddenly, stretch back like a bow, throw back the head, then pull the arms back to his/her chest and squeeze his/her fists. Duration: 4 to 6 months

Babinski Reflex: When the soles of the feet are drawn softly from the heel to the finger, the feet curl inwards and the fingers rise up. Duration: Six months to two years; later, the fingers begin to curl inward.

Suction Reflex: The baby touched by the cheek slightly, turns towards the direction of the stimulus, opens his/her mouth and gets ready to suck. Duration: takes 3-4 months; This reflex can also be seen while baby sleeping.

Walking or Stepping Reflex: The baby supported by the armpits, standing on a table or a smooth surface lifts one leg and then the other, as if he/she will walk. This reflex becomes clear after the fourth day. Duration: Variable but typically lasts two months. (The presence of this reflex does not indicate that the baby will walk early.)

Capture Reflex: While the baby's face is facing forward, the baby's hand is bent while the arms are smaller and the index finger is squeezed into the palm. The neonatal retention reflex can be strong enough to support the whole body weight. Duration: 3-4 months.

Tonic Nape Reflex: When lying on the back, the infant tilts the head on one side, extends the arm and leg on the side on which it rotates and bends the opposite side of the arm (defensive position). Duration: It can be seen during childbirth or in the next two months.4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentarze


bottom of page